Home

"De Kunst van het Slopen"

Nog niet zo lang geleden stond het "slopen" van bestaande objecten zoals bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden gelijk aan het vaak met grof geweld, vernietigen hiervan. Veelal om ruimte te maken voor onpersoonlijke, grootschalige projecten. Het sloopproces vond vaak plaats zonder na te denken over eventuele schadelijke gevolgen hieruit.

Gelukkig is hierin een kentering gekomen.
Objecten zoals bijvoorbeeld vooroorlogse industriele panden worden veelal aangepast en verbeterd naar de hedendaagse normen en vereisten in plaats van totaal gesloopt. Indien een totale sloop plaats vindt zullen nu eerst eventuele bruikbare onderdelen heel voorzichtig verwijderd zodat hergebruik mogelijk blijft. Maar er dient met name omzichtig gesloopt te worden indien gevaarlijke stoffen zoals asbest aanwezig zijn.

Amoveren staat voor 'omzichtig weghalen' ofwel verantwoord slopen. En dat is nu precies de specialisatie van Amovatiebedrijf Aalsmeer uit Rijsenhout. Het amovatie proces wordt door de professionele medewerkers op vakkundige wijze uitgevoerd, of het nu een groot- of kleinschalig project betreft. Vakmatige kennis gekoppeld aan een zeer flexibele, personele inzet, maakt inzetbaarheid door geheel Nederland mogelijk.

Bij Amovatiebedrijf Aalsmeer wordt meegedacht aan het welslagen van uw project.

Like ons op facebook en blijf op de hoogte van onze werkzaamheden!

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Amovatiebedrijf Aalsmeer.

 
  • KiKa Marathon!

    Lees meer

  • Stedenbouw

    Lees meer

  • Bakenmonde!

    Lees meer

  • OVERIG NIEUWS