AA Sloopwerken levert gecertificeerd grond- en straatwerk;

Grond- en straatwerk van Amovatiebedrijf Aalsmeer

Een complete sloop vergt soms wat grond- en straatwerk. Amovatiebedrijf Aalsmeer heeft deze werkzaamheden aan het repertoire toegevoegd om een totaalpakket te kunnen bieden. Hierdoor is het sloopbedrijf ook tijdens onvoorziene situaties bij krachten om de juiste aanpak toe te passen. Het proces loopt zo soepel mogelijk. Al onze bodemsaneringen zijn uiteraard volledig gecertificeerd.

Grondwerk

Aanvullend op onze sloopwerkzaamheden, voeren wij regelmatig grondwerkzaamheden uit. Denk daarbij aan funderingsherstel of het klaarmaken van het terrein voor nieuwbouw. Ook graven wij regelmatig sleuven voor leidingen en elektra. 

Bodemsanering

Wanneer de bodem vervuild is, kan de wet voorschrijven dat een bodemsanering noodzakelijk is of moet er, bij werkzaamheden in de grond, met specifieke persoonlijke bescherming gewerkt worden. Amovatiebedrijf Aalsmeer neemt bodemsaneringswerkzaamheden graag op zich. Wij verwijderen grondverontreiniging geheel volgens het wettelijke SIKB-protocol.