Totaalsloop is voor AA Sloopwerken een tweede natuur;

Totaalsloop in de randstad e.o. met AA Sloopwerken

Het totaal slopen van een bedrijfspand of woning is soms niet te vermijden. Maar gewoon domweg slopen van een project is er tegenwoordig niet meer bij. De zogenaamde gespierde kracht heeft plaats gemaakt voor zorgvuldig opgeleide experts, gespecialiseerd in het vakkundig slopen van bouwwerken zoals fabrieken, scholen, woningen of kantoren. 

Sloop met hergebruik van materialen

Tijdens de totaalsloop worden alle bruikbare alsmede de niet-bruikbare onderdelen omzichtig verwijderd c.q geamoveerd. Dit heeft een groot aantal interessante voordelen boven het ouderwetse slopen. Lawaai, stof en overlast worden tegenwoordig tot een minimum beperkt. Begrippen als schoon en snel zijn geen loze kreten. 

 

Alle afkomende materialen worden reeds op het werk gescheiden en op de voorgeschreven manier afgevoerd naar de daarvoor aangewezen plaatsen. Milieu en de algemene gezondheid worden hierdoor gespaard. Uiteraard wordt aan alle  veiligheidsvoorschriften voldaan.